Sådan virker psykoterapien


Hvordan kan psykoterapien forandre dit liv? Hvordan 'virker' terapien?


Vores følelser (eller emotioner) fortæller os normalt en masse om hvad vi har behov for, og de motiverer os til at handle mod det, der 'gør os godt' i livet. I samspil med tankerne (eller kognitionen), navigerer vi efter følelserne som kompas. I terapien arbejder vi derfor med tanker og følelser i samspil.


 Nogle eksempler fra hverdagen:


  • Du føler dig ensom en aften. Du har behov for at være social og føle dig forbundet til nogle nære relationer - du opsøger venner eller familie, og får en følelse af velvære i deres selskab.


  • Du har fået en kompleks opgave på dit arbejde, med en - synes du - lidt for kort tidsfrist. Du føler dig presset, bange for at fejle. Du håber at opgaven aflyses eller deadline rykkes langt frem, så du kan undgå den ubehagelige følelse.


Hverdagseksemplerne viser, hvordan vi med afsæt i vores følelser, undgår ubehag og opsøger velbefindende og trivsel. 


Din ‘indre organisering’ er unik, og et resultat af din specifikke biologi (arv), opvækst (miljø) og dine erfaringer gennem livet. De vilkår du er opvokset under og de erfaringer du har gjort dig med at undgå ubehag og søge velbefindende, har du taget med dig.


Men - de erfaringer du har gjort dig, er ikke altid gode for dig i dit nuværende, voksne liv. Ofte står vores tidligere erfaringer også i vejen for os.


I terapien arbejder vi derfor med dine følelser og dine tanker, for at forandre og forbedre dit liv. Vi arbejder med at du erfarer dine følelser, at du forstår hvorfor de opstår, og hvordan du kan gribe dem an. Målet for terapien er, at vi sammen forandrer de ‘skadelige’ følelsesmæssige mønstre, til nye, gavnlige mønstre.