Psykoterapi - Nick Greve Hansen

Hvad kan du bruge psykoterapi til?

 

Effektiv behandlingsmetode: Psykoterapi er en effektiv behandlingsmetode, der kan behandle konkrete problemer i tilværelsen – eksempelvis:

 

 • Samlivsproblemer
 • Lavt selvværd
 • Stress i hverdagen
 • Sorg
 • Depression

Skabe retning og mening: Psykoterapi er også særdeles velegnet til at konkretisere og håndtere mere diffuse problematikker, hvor det ikke er klart hvad der er galt, men hvor du mærker, at ’noget’ ikke er som du synes det

skal være. Det kan være kendetegnet ved:

 • En oplevelse af meningsløshed
 • En følelse af tomhed
 • Mangel på retning i tilværelsen
 • Tristhed uden retning eller genstand

 

Selvudvikling: Psykoterapi er samtidig også et givende selvudviklingsværktøj, fordi du gennem samtaleterapien bl.a. lærer at:

 • Forstå dig selv på en ny og mere indgående måde
 • Kende, forstå og udtrykke dine følelsesmæssige behov, så du kan række ud efter dem
 • Blive fortrolig med dine egne tankemæssige og emotionelle mønstre – og sammenhængen i mellem

Investering i dit liv: Psykoterapi er en investering i dit eget liv. Uanset hvad du bringer med ind i terapirummet af problematikker, er det mit menneskelige ønske og min professionelle pligt at arbejde for, at du får personligt udbytte af terapien, i et fortroligt, trygt og tillidsfuldt samarbejde med mig.

 

 

Metode og kvalitet

Den psykoterapeutiske metode jeg er trænet i gennem 4 års uddannelse, Emotion-Focused Therapy (EFT), er gennemprøvet. Metoden bygger teoretisk på emotionsteori, neuroaffektiv udviklingspsykologi, tilknytningsteori og kognitionsforskning, og er bl.a. derfor anerkendt som evidensbaseret. Jeg er uddannet ved EFT-Instituttet, som er evalueret og kvalitetsgodkendt og certificeret af Dansk Psykoterapeutforening.

 

Jeg er desuden kandidatuddannet i psykologi og kommunikation fra Roskilde Universitet. Professionelt har jeg de seneste 8 år arbejdet med HR-området i flere organisationer, med fokus på bl.a. personalets samarbejdsevne, konfliktmægling, psykisk arbejdsmiljø, forandringsprocesser og generelt de relationelle aspekter i det professionelle arbejdsliv.

 

 

Pris

Én session á 1 time: 800 kr.

 

 

Kontakt

Kontakt mig uforpligtende, og lad os tale om muligheden for et givende samarbejde.

 

Kontakt: Nick Greve Hansen

Ring / sms: +45 22 86 17 26

E-post: nick@grevehansen.dk

Lokaler: 2450 Kbh. SV (Sydhavnen/Kgs. Enghave)

CVR: 37601306